Ընդհանուր դրույթներր եւ պայմանները

Կոնտակտային ինֆորմացիա:

DermSilk.com
1 (866) 405-6608
Info@DermSilk.com

Այստեղ պարունակվող դրույթներն ու պայմանները կարգավորում են օգտատերերի կողմից այս կայքի DermSilk.com օգտագործումը և ձեր հարաբերությունները www.DermSilk.com-ի հետ: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ձեր պարտականությունն է կարդալ և հասկանալ այս պայմաններն ու պայմանները, քանի որ դրանք ազդում են ձեր իրավունքների և օրենքով նախատեսված պարտավորությունների վրա: Եթե ​​դուք համաձայն չեք այս պայմաններին և պայմաններին, խնդրում ենք մի մուտք գործեք և մի օգտագործեք այս կայք: Խնդրում ենք ուղղել բոլոր հարցումները վերը նշված կոնտակտային տվյալներին: 

Հետևյալ դրույթները կիրառելի են DermSilk-ի (այսուհետ՝ «Մատակարար») և հաճախորդների հետ փոխհարաբերությունների համար, ովքեր շփվում և/կամ գնումներ են կատարում DermSilk-ից (այսուհետ՝ «Հաճախորդ») www.dermsilk.com (այսուհետ՝ «Կայք»):

Նկատի ունեցեք, մենք իրավունք ենք վերապահում փոփոխելու, թարմացնելու և փոփոխելու այստեղ պարունակվող պայմաններից որևէ մեկը կամ բոլորը միակողմանիորեն, նախազգուշացումով կամ առանց դրա: Այսպիսով, ձեր պարտականությունն է վերանայել և պարբերաբար ստուգել ցանկացած փոփոխություն, որը կարող է ազդել ձեզ վրա: Եթե ​​դուք չեք ցանկանում ընդունել նոր Պայմանները, չպետք է շարունակեք օգտվել Կայքից: Եթե ​​փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո շարունակում եք օգտագործել Կայքը, ապա Կայքի օգտագործումը ցույց է տալիս, որ ձեր համաձայնությունը կապված է նոր Պայմաններով. և ժամանակավորապես կամ ընդմիշտ փոփոխեք կամ չեղարկեք այս կայքը և նյութը (կամ որևէ մասում), առանց ձեզ ծանուցելու, և դուք հաստատում եք, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրելու ձեր առջև Կայքի կամ դրա բովանդակության որևէ փոփոխության կամ դուրսբերման համար:

Բաժանորդագրության պատվերները հաճախորդներին թույլ են տալիս կողպել ապրանքների վրա զեղչված դրույքաչափով և պատվերներն ավտոմատ կերպով գանձվել և առաքվել հետևյալ պարբերականություններից որևէ մեկում՝ 2 շաբաթ, 3 շաբաթ, 1 ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս, 4 ամիս: Մենք առաջարկում ենք առանց դժվարության ցանկացած պահի չեղարկման քաղաքականություն: Դուք կարող եք չեղարկել ձեր հաճախորդների հաշվի պորտալի միջոցով կամ կապվելով մեզ հետ զրույցի, էլ.փոստի կամ հեռախոսի միջոցով: Եթե ​​բաժանորդագրության հարցումը կատարվել է բաժանորդագրության պատվերի մշակումից հետո, պատվերը չի չեղարկվի և կկատարվի և կուղարկվի: Դուք կարող եք չեղարկել ձեր բաժանորդագրությունը ընթացիկ բաց պատվերը ստանալուց հետո, և ապրանքը(ներ)ը ենթակա չեն վերադարձման: 

Կայքում վաճառվող ապրանքներն ու ծառայությունները կազմում են Մատակարարի առաջարկը Հաճախորդի համար և ենթակա են Կայքում նշված բոլոր պայմաններին և պայմաններին: Կայքում կատարված ցանկացած գործարք նշանակում է ընդունել այս առաջարկը:

Մատակարարի կողմից արված ցանկացած առաջարկ ենթակա է ապրանքի(ների) առկայությանը: Եթե ​​պայմանագրի կնքման պահին որևէ ապրանք(ներ) հասանելի չէ, ապա ամբողջ առաջարկը համարվում է անվավեր: Պատվերները կառաքվեն միայն նվերների ակնկալվող քանակի հիման վրա
խթանման պայմանները, նույնիսկ եթե զամբյուղն ունի այլ քանակություն:

  • Կայքում նշված բոլոր գները ցուցադրվում են ԱՄՆ դոլարով ($/ԱՄՆ դոլար):
  • Բոլոր գները ենթակա են տպագրության և մուտքագրման սխալների: Հաճախորդը համաձայնում է, որ Մատակարարը պատասխանատվություն չի կրում այս սխալների հետևանքների համար: Այս իրադարձության դեպքում Մատակարարը պատասխանատվություն չի կրում կամ պարտավորված չէ առաքել ապրանքը(ները):
  • Կայքում նշված գները զուրկ են ցանկացած կիրառելի հարկերից կամ առաքման վճարներից: Այս վճարները հաշվարկվում են վճարման պահին և պետք է ծածկվեն Հաճախորդի կողմից:

ա. Հաճախորդից Մատակարարին վճարումը կկատարվի նախապես, ինչպես նշված է կայքում: Մատակարարը չի առաքի ապրանք(ներ) մինչև վճարումը ստանալուց հետո:

բ. Մատակարարն ունի խարդախությունից պաշտպանվելու քաղաքականություն՝ իրեն խարդախ պատվերներից և վճարումներից պաշտպանելու համար: Մատակարարը կարող է օգտագործել ցանկացած տեխնոլոգիա կամ ընկերություն իրենց հայեցողությամբ կամ այս ծառայությունից: Եթե ​​պատվերը մերժվում է հնարավոր խարդախության պատճառով, Հաճախորդը Մատակարարին պատասխանատվություն չի կրում որևէ կորուստների համար:

գ. Հաճախորդի կողմից վճարումը չեղարկելու դեպքում, կամ եթե վճարումը որևէ պատճառով չի մշակվում, լրիվ վճարումը կատարվում է անմիջապես: Պատվերների համար, որոնց դեպքում Մատակարարը տրամադրում է Հաճախորդին վարկի զուտ պայմանները, ամբողջությամբ վճարվում է, ինչպես նշված է այդ անհատական ​​պայմաններով: Այդ պայմանները կարող են նաև սահմանել չմարված մնացորդների տոկոսադրույքը: Այս սակագները կարող են փոփոխվել ցանկացած ժամանակ և կարող են տարբեր լինել:

դ. Այն դեպքում, երբ հաճախորդը ցանկացած դեպքում չեղարկի իր պատվերը, ցանկացած վերադարձի համար կարող է կիրառվել 10% պահեստավորման վճար:

ա. Կայքում ցուցադրվող առաքման ժամկետները գնահատումներ են և, հետևաբար, պարտադիր չեն: Մատակարարը կփորձի հնարավորինս համապատասխանել նշված առաքման ամսաթվերին, սակայն հաճախորդի կողմից պատասխանատվություն չի կրի առաքման անկարողության համար: Առաքման անկարողությունը Հաճախորդին իրավունք չի տալիս խզել վերը նշված պայմանագիրը կամ պահանջել վնասների փոխհատուցում:

բ. Երբ պատվերի միայն մի մասը հասանելի է, Մատակարարն իրավունք ունի առաքել մասնակի կամ պահել պատվերը, որպեսզի այն ավարտվի, երբ ամբողջ պատվերը հասանելի լինի:

ա. Հաճախորդի կողմից Մատակարարից ստացված ապրանքները (ապրանքները) կուղարկվեն պատվիրատուի կողմից տրամադրված առաքման հասցեով: Այս հասցեով փոխադրումը տեղի կունենա Մատակարարի կողմից սահմանված կարգով:

բ. Պատվիրված ապրանքների (ապրանքների) կորստի ռիսկի նկատմամբ սեփականությունը փոխանցվում է Հաճախորդին առաքման պահից:

գ. Առաքումը սահմանվում է որպես ապրանքի (ապրանքների) հանձնման պահը տրանսպորտային ընկերությունից Հաճախորդին: Հանձնումը կարող է իրականացվել ուղղակիորեն (ապրանքը (ապրանքները) ուղղակիորեն Հաճախորդին հանձնելը) կամ անուղղակի (ապրանքը (ապրանքները) թողնելով Հաճախորդի դռան մոտ):

ա. Հաճախորդը պետք է ստուգի ապրանքը (ապրանքները) անմիջապես առաքումից հետո՝ հաստատելու համար, որ բովանդակությունը համապատասխանում է պատվերի հաստատմանը: Ցանկացած անհամապատասխանություն պետք է ներկայացվի Մատակարարի ուշադրությանը առաքումից հետո 48 ժամվա ընթացքում: Եթե ​​այս ժամկետում Հաճախորդի կողմից Մատակարարին ծանուցում չտրամադրվի որևէ անհամապատասխանության մասին, Հաճախորդը ավտոմատ կերպով հաստատում է, որ առաքումն ավարտվել է պատվերի հաստատման համաձայն:

բ. Եթե ​​ապրանք(ներ)ը դառնում է թերի առաքման պահից յոթ (7) օրվա ընթացքում, Մատակարարը համաձայնում է փոխարինել ապրանք(ներ)ը և կհոգա ինչպես թերի, այնպես էլ փոխարինող ապրանք(ների) առաքման արժեքը: Այս քաղաքականությանը համապատասխանելու համար Հաճախորդը պետք է տեղեկացնի Մատակարարին և պահանջի համապատասխան վերադարձի թույլտվության փաստաթղթերը: Թերի ապրանք(ներ)ը պետք է վերադարձվի սկզբնական փաթեթավորմամբ: գ Իրենց սկզբնական փաթեթավորմամբ չվերադարձված ապրանքները, նույնիսկ եթե թերի են, չեն համապատասխանում:

գ. Հաճախորդը չի վերադարձնի որևէ ապրանք(ներ) Մատակարարին առանց նախնական հաստատման և վերադարձի համապատասխան թույլտվության փաստաթղթերի: Բոլոր վերադարձները Մատակարարի հայեցողությամբ են և պետք է ունենան լիազորված RMA «ապրանքի վերադարձի թույլտվության համար»: Այս RMA-ն կարող է պահանջվել՝ կապվելով Մատակարարի հետ: Վերադարձը պետք է ստացվի Մատակարարի կողմից RMA-ի թողարկման օրվանից 14 օրվա ընթացքում:

Անհաղթահարելի ուժի - Եթե Մատակարարը չի կարողանում կատարել իր պարտավորությունները, կամ կարող է դրանք կատարել միայն դժվարությամբ՝ ֆորսմաժորային իրավիճակի հետևանքով, նա իրավունք կունենա ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն կասեցնել կամ խզել Հաճախորդի հետ պայմանագիրը առանց դատական ​​միջամտության: Նման դեպքերում պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն կդադարեցվեն՝ առանց կողմերն իրավասու միմյանցից պահանջելու որևէ վնասի փոխհատուցում կամ որևէ այլ օգուտ: Մատակարարի կողմից մասնակի համապատասխանության դեպքում Մատակարարը կվերադարձնի և կփոխանցի գնման գումարի մասը, որը վերաբերում է չպահպանված մասին:

Հետադարձ բոլոր առաքումների համար պահանջվում է RMA: Հաճախորդը համաձայնում է ստանալ RMA՝ հետևելով Կայքում նշված վերադարձի հրահանգներին: Եթե ​​Հաճախորդը չունի RMA, Մատակարարն իրավունք կունենա հրաժարվել հետադարձ առաքումից: Հետադարձ առաքման ընդունումը չի ենթադրում Մատակարարի կողմից Հաճախորդի կողմից նշված հետադարձ առաքման պատճառի ընդունում կամ ընդունում: Վերադարձված առաքված ապրանքի հետ կապված ռիսկը մնում է Հաճախորդի մոտ, քանի դեռ Մատակարարը չի ստացել վերադարձված ապրանքը:

Կիրառելի օրենք - Մատակարարի և Հաճախորդի միջև պարտավորությունները ենթակա են Կալիֆորնիայի նահանգի օրենքներին, բացառելով բոլոր այլ երկրների և նահանգների օրենքները:

ա. Եթե ​​Մատակարարի և Հաճախորդի միջև համաձայնագրի դրույթներից մեկը կամ մի քանիսը, ներառյալ այս ընդհանուր պայմաններն ու պայմանները, անվավեր են կամ դառնում են օրինականորեն անվավեր, պայմանագրի մնացած մասը կմնա ուժի մեջ: Կողմերը միմյանց հետ կխորհրդակցեն այն դրույթների վերաբերյալ, որոնք անվավեր են կամ համարվում են անվավեր, փոխարինման պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար:

բ. Այս պայմաններով պարունակվող վերնագրերի հոդվածները միայն ծառայում են որպես նշված հոդվածների լուսաբանման ենթակա թեմաների ցուցում. դրանցից ոչ մի իրավունք չպետք է բխի:

գ. Մատակարարի կողմից սույն դրույթներն ու պայմանները ցանկացած դեպքում չվկայակոչելը չի ​​ենթադրում դա անելու իրավունքից հրաժարում հետագա փուլում կամ հետագա դեպքում:

դ. Այնտեղ, որտեղ կիրառելի է, «Հաճախորդ» բառը պետք է կարդալ նաև որպես «Հաճախորդներ» և հակառակը:

Լեզու - Այս ընդհանուր դրույթներն ու պայմանները կազմվել են անգլերեն լեզվով: Սույն ընդհանուր դրույթների և պայմանների բովանդակության կամ գործողության վերաբերյալ վեճի դեպքում անգլերեն տեքստը պարտադիր է: Այս տեքստը իրավական փաստաթուղթ չէ:

Վեճեր - Ցանկացած վեճ, որը կարող է առաջանալ համաձայնագրի համատեքստում, որի նկատմամբ կիրառելի են այս ընդհանուր պայմաններն ու պայմանները, կամ դրա հետ կապված հետագա համաձայնագրերի համատեքստում, ենթակա են Կալիֆորնիայի նահանգի օրենքներին և կարող են ներկայացվել միայն իրավասու մարմնին: դատարանը, որը նշանակված է Մատակարարի կողմից:

Եթե ​​դուք համաձայն չեք օգտագործման պայմաններին, ինչպես նշված է կայքում, դուք չպետք է օգտագործեք կայքը:

Կայքի ամբողջ տեղեկատվությունը տեղադրվել է Մատակարարի հայեցողությամբ և կարող է փոփոխվել, հեռացվել, փոփոխվել կամ փոփոխվել ցանկացած ժամանակ և առանց ծանուցման:


Մատակարարը չի երաշխավորում, որ Կայքում ցուցադրված բոլոր տեղեկությունները ճիշտ են: Կայքի տեղեկություններից որևէ իրավունք չի կարող բխել: Կայքի յուրաքանչյուր օգտագործում իրականացվում է Հաճախորդի սեփական ռիսկով: Մատակարարը պատասխանատվություն չի կրի վնասի կամ կորստի համար, որը տեղի է ունենում կամ կարող է առաջանալ Կայքում տեղ գտած տեղեկատվության ուղղակի կամ անուղղակի օգտագործման արդյունքում:


Հաճախորդից ցանկացած անձնական տեղեկատվություն կհավաքվի միայն Մատակարարի կողմից՝ համաձայն Կայքի Գաղտնիության քաղաքականության, ինչպես հրապարակված է:


Կայքից տեղեկատվություն ներբեռնելը կամ ձեռք բերելը կատարվում է Հաճախորդի սեփական ռիսկով: Հաճախորդը պատասխանատվություն է կրում ցանկացած համակարգչային համակարգի կամ տվյալների ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը առաջանում է նման նյութերի ներբեռնումից:

Կայքի ամբողջ տեղեկատվությունը պաշտպանված է մտավոր սեփականության իրավունքներով, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով հեղինակային իրավունքով, ներառյալ ցուցադրված բոլոր տեքստերը, լուսանկարները, պատկերները, լոգոները, գրաֆիկան և նկարազարդումները: Չի թույլատրվում Կայքի որևէ մաս պահել անձնական կամ մասնագիտական ​​օգտագործման համար, շրջանակել կամ վերարտադրել առանց Մատակարարի գրավոր թույլտվության:

Ապրանքային անվանման և ապրանքային նշանի իրավունքների օգտագործումը DermSilk անվան նկատմամբ, ինչպես նաև ապրանքային նշանի իրավունքի օգտագործումը DermSilk լոգոյի նկատմամբ պատկանում է DermSilk-ին: Այս ակտիվների օգտագործումը և վերարտադրումը վերապահված է բացառապես Մատակարարին և նրանց ընկերությունների խմբին և լիցենզիաներին: Այս ակտիվների օգտագործումն արգելված է առանց DermSilk-ի լիազորված աշխատակցի գրավոր թույլտվության:

Բոլոր պայմանները և օգտագործումը ենթակա են Կալիֆորնիայի օրենսդրությանը: Կայքի օգտագործման և/կամ Կայքից ստացված տեղեկատվության հետ կապված ցանկացած վեճ կարող է դրվել միայն նշանակված դատարանի առջև: