OBAGI Nu-Derm Exfoderm

    ֆիլտր
      OBAGI Nu-Derm Exfoderm適用於中性/所有皮膚類型至乾性皮膚類型的去角質乳液。 Obagi Nu-Derm皮膚類型至乾性皮膚類型的去角質乳液。 Obagi Nu-Derm 乳液。 Obagi Nu-Derm. ,可去除角質並去除舊的、暗沉的皮膚,同時顯露新皮膚,使膚色更明亮、更容光煥發。
      2 արտադրանք